Logo

Ansvars- og arbeidsbeskrivelse for aktivitetsutvalget

Ansvars- og arbeidsbeskrivelse for leder av aktivitetsutvalget i Mandal Svømmeklubb

Leder av aktivitetsutvalget har hovedsakelig ansvar for å planlegge, gjennomføre og utvikle dugnader i Mandal Svømmeklubb (MSK) sin regi. Vedkommende er også ansvarlig for å jobbe i tråd med den til enhver tid gjeldende virksomhetsplan for klubben. Aktivitetsutvalget skal etterstrebe å være et mest mulig selvdrevet organ, men alltid i dialog med styret og ledelse.

 

Hovedoppgaver for leder av aktivitetsutvalget:

-          Ansvarlig for planlegging, gjennomføring og utvikling av dugnader i regi av MSK.

-          Ansvarlig for å støtte stevnekomiteen med service (f.eks. servering av mat og drikke, rydding, garderobevakt o.l.) under arrangering av svømmestevner i MSK sin regi.

-          Ansvarlig for planlegging og gjennomføring av grøtfest i forbindelse med internt juleavslutningsstevne

-          Ledelse av komiteen

-          Kommunikasjon med styret og daglig leder rundt gjennomføring, samt rapportering etter hver avsluttet sesong/ ved behov.