Logo

Ansvars- og arbeidsbeskrivelse for valgkomiteen

Ansvars- og arbeidsbeskrivelse for leder av valgkomiteen i Mandal Svømmeklubb

Leder av valgkomiteen har hovedsakelig ansvar for å planlegge, gjennomføre og utvikle valgkomiteens arbeid. Vedkommende er også ansvarlig for å jobbe i tråd med den til enhver tid gjeldende virksomhetsplan for klubben. Valgkomiteen skal etterstrebe å være et mest mulig selvdrevet organ, men alltid i dialog med styret og ledelse.

Hovedoppgaver for leder av valgkomiteen:

-          Ansvarlig for planlegging, gjennomføring og utvikling av valgkomiteens arbeid.

-          Ansvarlig for å fremskaffe kandidater til styre- og komiteverv. Det skal etterstrebes at dette arbeidet er ferdig senest ca 3 måneder før Årsmøtet avholdes. 

-          Ledelse av komiteen

-          Kommunikasjon med styreleder og daglig leder rundt gjennomføringen av arbeidsprosessene.