Logo

Ansvars- og arbeidsbeskrivelse for sekretæren

Ansvars- og arbeidsbeskrivelse for sekretæren i Mandal Svømmeklubb

Sekretæren sitter i styret og har som hovedoppgave å føre Protokoller fra styremøter, samt utsending av protokollene. Vedkommende er også ansvarlig for å jobbe i tråd med den til enhver tid gjeldende virksomhetsplan for klubben. Sekretæren skal etterstrebe å være selvdreven, men alltid i dialog med styret og ledelse.

 

Ansvars- og arbeidsoppgaver for sekretæren:

-          Føre referat for alle styre- og medlemsmøter. Styremøteprotokoller skal sendes ut senest en uke etter at møtet er avholdt.

-          Ansvarlig for gjennomføring av idrettsregistreringen.

-          Ansvarlig for utsending/ publisering av signert årsmøteprotokoll.

-          Ansvarlig å informere Vest-Agder idrettskrets om hvem som er ny leder i etterkant av hvert årsmøte, samt registrering av dette i Brønnøysundregisteret og i Sportsadmin/ Klubbenonline. Publisering av nytt styre på klubbens hjemmesider.

-          Kommunikasjon og løpende rapportering med styret og daglig leder rundt gjennomføring av egne oppgaver, samt rapportering etter hver avsluttet sesong.