Logo

Ansvars- og arbeidsbeskrivelse for stevnekomiteen

Ansvars- og arbeidsbeskrivelse for leder av stevnekomiteen i Mandal Svømmeklubb

Leder av stevnekomiteen har hovedsakelig ansvar for å planlegge, gjennomføre og utvikle svømmestevner i Mandal Svømmeklubb (MSK) sin regi. Vedkommende er også ansvarlig for å jobbe i tråd med den til enhver tid gjeldende virksomhetsplan for klubben. Stevnekomiteen skal etterstrebe å være et mest mulig selvdrevet organ, men alltid i dialog med styret og ledelse.

 

Hovedoppgaver for leder av stevnekomiteen:

-          Ansvarlig for planlegging, gjennomføring og utvikling av svømmestevner i regi av MSK (se virksomhetsplan)

-          Ansvarlig for å melde inn svømmestevner for kommende år via medley.no. Dette skal skje før 1.september hvert år.

-          Ansvarlig for planlegging og gjennomføring av internt sommeravslutningsstevne og juleavslutningsstevne

-          Et medlem av komiteen utnevnes til dommeransvarlig for MSK

-          Ansvarlig for planlegging, gjennomføring og utvikling av Sjøsandsvømmingen (se virksomhetsplan). Denne stevnet gjennomføres normalt søndag i Skalldyrhelgen.

-          Ledelse av komiteen

-          Kommunikasjon med styret og daglig leder rundt gjennomføring, samt rapportering etter endt gjennomføring (gjelder ikke intern sommer- og juleavslutning)