Logo

Ansvars- og arbeidsbeskrivelse sponsorkomiteen

Ansvars- og arbeidsbeskrivelse for leder av sponsorkomiteen i Mandal Svømmeklubb

Leder av sponsorkomiteen har hovedsakelig ansvar for å planlegge, gjennomføre og utvikle sponsorarbeidet  i Mandal Svømmeklubb (MSK). Vedkommende er også ansvarlig for å jobbe i tråd med den til enhver tid gjeldende virksomhetsplan for klubben. Sponsorkomiteen skal etterstrebe å være et mest mulig selvdrevet organ, men alltid i dialog med styret og ledelse.

Hovedoppgaver for leder av sponsorkomiteen:

-          Ansvarlig for planlegging, gjennomføring og utvikling av sponsorarbeid i MSK.

-          Ansvarlig for å sikre sponsorinntekter i en størrelsesorden som er avtalt med styre og ledelse.

-          Ansvarlig for komiteens arbeid med anskaffelse av klubbtøy.

-          Ledelse av komiteen

-          Kommunikasjon med styret og daglig leder rundt gjennomføring, samt rapportering etter hver sesong/ ved behov.