Logo
 • Elitegruppa  består av 8 Svømmere
 • Hovedmålet er deltakelse i nasjonale mesterskap
 • Trener 7-10 ganger pr. uke.  Av disse er 4-7 av treningene i vann. 
 • Styrke/ basis trenes 1-3 ganger pr. uke.
 • Det stilles krav til at svømmerne prioriterer svømmingen.
 • Svømmerne skal gi beskjed til trener dersom de ikke kan møte på trening.
 • Utøveren har selv ansvar for å spise før og etter trening.
 • Utøveren må sørge for å få nok søvn og hvile, for å stille opplagt på trening.
 • Det jobbes målrettet mot prestasjoner og egenutvikling.
 • Svømmerne på gruppa deltar på nasjonale, regionale og lokale stevner.
 • A-partiet reiser også på treningsleirer i løpet av sesongen