Logo
  • Treningsgruppa B5 består av 8-10 svømmere som trener 5 svømmetreninger pr. uke. Utøverne har i tillegg en basistrening i uka. 
  • Partiet har fokus på mestring og prestasjon. Gruppa deltar på regionale og lokale stevner, hvor hovedmålet er LÅMØ. Treningen har derfor et fokus på lengre distanser og alle svømmearter.
  • Det stilles krav til utøverne gjennom oppmøte og deltakelse på treninger. 
  • Svømmerne skal gi beskjed til trener dersom de ikke kan møte på trening.
  • Utøverene må sørge for å få nok søvn og hvile, for å stille opplagt på trening.
  • Utøverene har selv ansvar for å spise før og etter trening.