Logo
 
1. 10m brystbeinspark med fotbladene vinklet ut (med plate eller annet flytemiddel).
2. 10m brystarmtak med pusting (med nuddel under brystet).
3. 15m bryst, med gli mellom armtak og beinspark.
4. 10m delfinbevegelse på mage i vannflaten.
5. 10m en-arms butterfly med 4 kick pr armtak (syklus).
6. Åpen vending i bryst, hvor man svømmer minimum 5m inn mot vegg og 5m ut fra vegg i god linjeholdning.
7. Overlevelsesflyting på rygg og bryst, H.E.L.P.-stillingen (flyteteknikk i kaldt vann, med redningsvest). Kunne varsle om hjelp (1-1-3).