Logo

Som klubb tilknyttet Norges idrettsforbund, er vi pliktige til å avkreve politiattest av alle ansatte og frivillige som jobber med mindreårige og med mennesker med utviklingshemming.

Ansvarlig for ordningen i MSK er Patrick R. Vollen, han har epost adresse attest@msk.no.

Se linker under:

Politiattest

Brosjyre for politiattest