Mandal Svømmeklubb – glede, mestring og utvikling i vann

Årsmøte 2023 avholdes 30 Mars kl 1900 på Smoi.