Mandal svømmeklubbs øverste partier er partiene A- konkurransepartie, A-treningsparti, B-breddeparti, C-Medleyparti og rekrutt.

Våre svømmere trener med tanke på prestasjonsforbedring, og de som ønsker deltar jevnlig på stevner og treningsleirer. Vi har hele spekteret av svømmere, fra 10-11 åringer på kretskarusellnivå til 18 åringer på nasjonalt nivå. Fra det året de fyller 10 år, kan svømmeren delta på approberte stevner (det vil si stevner med resultatlister), men de blir ikke rangert med resultater. Det er ingen krav om å delta på konkurranser (utenom A-konkurranse), men de tilbys muligheten.

Treningstider

 Vi disponerer basseng på 25 meters basseng hvor temperaturen ligger på 28 grader, og deles inn i 6 baner. 

 Partiene har forskjellig antall dager og timer de trener. Se under treningstider.

 Partiene trener i ferier, så sant svømmehallen er tilgjengelig.

Basis

Vi har landtrening/ styrketrening med egen kroppsvekt, hver mandag og onsdag for A og B parti, samt rekrutt og C-parti.

Treningen legges opp for å styrke kjernemuskulatur og for å forbedre øvelser vi gjør i vann. 

Dette foregår i Svømmehallen eller Mandalshallen/Klatrehallen.

 

Treningssenter:

Utøvere som er fylt 15 år, og går på A-konkurranseparti, kan trene på Mandal Treningssenter. Dette koster:

 

Utstyr:

Du må selv ha svømmebriller og badedrakt/bukse, klubbtøy om ønskelig

Vi holder; svømmeføtter, padles, brett og annet.

 

 

Annet:

Det er ikke lov å gå i vannet før trener sier det er ok. Vi har ingen ansvar ovenfor utøver, før det er ropt opp og trener overtar da ansvar.

Husk å dusje naken, og toalettbesøk før du går inn i hallen.

Eldre svømmere er store rollefigurer for de mindre, oppfor dere fint i garderober og i basseng.

Det anbefales å bruke badehetter (også for guttene), og svømmebriller.  Klubben har annet utstyr vi bruker på trening, som brett, paddles ol.

Har svømmeren noen form for funksjonsnedsettelse/diagnose el. Gi beskjed til trener om dette så vi kan hjelpe dem på best mulig måte

Det er ikke lov å ta bilder av svømmere eller trener på trening. Da må dette avtales med trener slik at dette kan legges til rette for. På konkurransepartier leveres samtykkeerklæring for fotografering, om svømmer ønsker å være med på fellesbilder under stevner ol.

Om det skulle ha seg slik at vi har sykdom ift trener (og vi ikke får inn vikar), eller uforutsette hendelser oppstår ift. drift av bassenget/ hallen/pandemi, blir timen avlyst. Dere vil ikke få refundert penger eller gått ekstra ganger i bassenget vis dette skjer, om ikke vi klarer å legge til rette for dette. Vi prøver selvfølgelig til vårt ytterste å holde de treningene vi skal holde.

Vi ønsker at utøveren oppfører seg pent, er god og snill mot andre utøvere. Vi ønsker at utøver hører på trener og følger opp treners oppfordringer.