Styret

Toralf Westermoen

Styreleder

Epost: leder@msk.no

Tlf: 90133228

Ørjan Blørstad

Nestleder

Epost: orjanblorstad@hotmail.com

Tlf: 90918478

Bernt Marcus Seyffarth

Sportslig Leder

Epost: Berntmarcusseyffarth@gmail.com

Tlf: 91622531

Kristin Vinsjevik

Aktivitetsutvalgets leder

Epost: dugnad@msk.no

 

 

Carla Toner

Ansatt

Hovedtrener

Epost: hovedtrener@msk.no

Tlf: 92513177

Frode Bergene

Stevnekomiteens leder

Epost: stevne@msk.no

 

Mette Mari N. Syvertsen

Ansatt

Svømmeskoleansvarlig

Mail: Post@msk.no

Tlf: 94087268

 

Karoline Madsen

Repr. Utøverne

Torgeir Øybekk

Vararepr. Utøverne

Eirik Tallak Madsen

Barneidrettsansvarlige

Epost: Eirik.madsen@mandal.vgs.no

Tlf: 97768629