Bli Dommer

Ingen dommere – ingen stevner! For å kunne arrangere svømmestevner er en helt avhengig av dommere. Det er nettopp dommerne som sørger for at stevner blir gjennomført på en god måte, i henhold til gjeldende lover og regler.

Mange foresatte tilbringer mange timer i svømmehallen når det er stevner. Som svømmedommer får du en unik mulighet til å bli bedre kjent med idretten, du er del av et godt dommerteam – og du får muligheten til å bidra fra kanten når du likevel skal være i hallen. Som aktiv dommer kan du også utvikle deg videre gjennom dommerutdanning.

Enten du er foresatt, tidligere svømmer, aktiv svømmemosjonist eller ellers har et hjerte som banker litt ekstra for svømming – kan du bli Kretsdommer.

For å bli dommer i svømming, må en gjennomføre Kretsdommerkurs. Alle fra 14 år og oppover kan bli Kretsdommer. Det er ingen krav til forkunnskaper.

Ønsker en å utvikle seg videre som dommer, kan en bli Forbundsdommer. En kan også bli Starter og Overdommer. NSF sentralt arrangerer Overdommerkursene, mens det er klubber og kretser som arrangerer de øvrige kursene.

Det er stadig behov for nye dommere. Les mer dommerutdanning på Svømming | (svomming.no)