Dugnad

Klubbdriften er avhengig av frivillig arbeid, vi ønsker at alle foreldre som har barn på partiene A, B, C -parti og rekrutt, deltar på litt dugnadsarbeid hver sesong. Dette bidrar til en sunn klubbøkonomi, og kommer utøverne til gode i form av gode aktivitetstilbud, utstyr, subsidierte stevner/ turer, og ulike sosiale og sportslige arrangementer.

En del av dugnaden til Mandal Svømmeklubb er dugnadsinnsats under skalldyrhelgen (andre helgen i august). For hvert barn man har på partiene A,B,C eller rekrutt, er vi på dugnad ca. 5 timer denne helgen. For å stille på dugnad vil du motta et helgepass til skalldyrfestivalen, som takk for jobben. Sjøsandsvømmingen arrangeres også denne helgen, og kan kreve noe dugnad.

I tillegg stiller vi til dugnad på Mandalitten, et stevne Mandal arrangerer for kretsen. Her er også gode muligheter for å bli kjent med andre foreldre i klubben, bli kjent med stevne aspektet, bygge lagånd osv.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  I Mars 2023 skal Mandal Svømmeklubb arrangere LÅMØ. Dette er et stort stevne, hvor hele klubben må mobiliseres.  Dette er en dugnad som kan gi oss økt samhold i klubben, og er kompetanseløft i alle komiteene. Dersom vi er heldige, får vi også et økonomisk overskudd på stevnet. Vi har fått god støtte av det lokale næringslivet og særlig fra SR Bank og Nøsted. Dette gir mulighet for økt sportslig aktivitet.

 

 

I tillegg vil det være behov for noe kjøring til/fra stevner, hjelp til klubbstevner mm.

  • Dugnadsarbeid bygger fellesskapsfølelse og lagånd, og bidrar til at du blir kjent med andre i klubben
  • Hvis alle bidrar, blir det lite arbeid på hver enkelt
  • Dugnad gir utøverne i klubben lavere kurskontigent.
  • Utøverne på A, B, C og rekrutt partier vil få goder av dugnaden foreldre gjør i form av reduserte stevneavgifter, reduserte treningsturer og andre arrangementer.