v vi 

AAAndrAndre 

 

 

Dugnad

Klubbdriften er avhengig av frivillig arbeid, vi ønsker at alle foreldre som har barn på partiene A, B, C og rekrutt, deltar på dugnadsarbeid hver sesong. 

Foreldre på andre nivåer kan også bli spurt. Vi ønsker også engasjerte foreldre i styret og i komiteer.

Hvert år stiller vi til dugnad på Skalldyren, Mandalitten og Karusellstevne i Mandal.

Dette bidrar til en sunn klubbøkonomi, og kommer utøverne til gode i form av;

– redusert kursavgift

– redusert stevneavgift

– flere treninger pr. uke, samt basis

– utstyr

– subsidierte turer, og ulike sosiale og sportslige arrangementer.

Dugnadsarbeid bygger fellesskapsfølelse og lagånd. Sammen skaper vi inkludering og trivsel i klubben 

 

 

Skalldyrhelgen (andre helgen i august).

For hvert barn man har på partiene A,B,C eller rekrutt, er vi på dugnad ca. 5 timer denne helgen. Alle som deltar på dugnad mottar helgepass til skalldyrfestivalen.

Mandalitten

Et stevne Mandal arrangerer for kretsen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Karusellstevne skal arrangeres i Mars 2024, dette er et mindre stevne. 

 

I tillegg vil det være behov for noe kjøring til/fra stevner.