Velkommen som medlem i Mandal Svømmeklubb.

 

I Mandal Svømmeklubb ønsker vi at alle barn, ungdom og voksne trives når de er i vann og på trening og arrangementer med oss. Vi ønsker at instruktører og trenere gjør treningen gøy og lærerik. Vi ønsker at vi kan skape en arena hvor dere har mulighet til å skape bekjentskap og forhåpentligvis også gode vennskap. Fra rekrutt partiet og oppover, vil dere ha samme treningstider, slik at dere har bedre muligheter for å skape gode relasjoner. Vi ønsker at:

 

  • Utøveren skal møte punktlig, vise lagånd, være ærlig, høflig, og vise en positiv atferd ovenfor trener og treningskamerater
  • Utøveren opplever trygghet, sosiale relasjoner, gode mestringsopplevelser i et mestringsorientert læringsmiljø
  • Utøveren forholde seg hensiktsmessig før, under og etter en konkurranse: Varme opp, være sammen med, og heie på lagkamerater