Foreldrevettregler

Mandal Svømmeklubb ønsker foreldre/foresatte som er involverte og engasjerte i utøverne og i klubben, og som fokuserer på utvikling, glede og mestring. Vi vil at vi sammen skaper et klubbmiljø deres alle trives i.

Som foreldre/ foresatt forventes det at dere:

  • Bidrar til et mestringsorientert klima (fokus på utvikling, innsats og læring) i klubben.
  • Bidrar til et miljø der indre motivasjon (aktiviteten i seg selv er drivkraft, ikke ytre incentiver) er fremtredende blant utøverne.
  • Respektere klubbens arbeid, og er en god samarbeidspartner til styret, ledelse og administrasjon, trenerne, oppmennene og instruktørene.
  • Setter seg inn i organisasjonsstrukturen og kommuniserer riktig tjenestevei
  • Har en positiv fremtreden og er et godt forbilde for utøverne.