Foresattes Rolle

i ønsker veldig gjerne at klubben blir ennå bedre, og du som foreldre spiller en stor rolle. Vi ønsker et godt samarbeid mellom styret, trenere og dere foreldre, slik at vi alle kan yte det beste for barna.

Bli dommer

Som foreldre bruker vi mange timer på kanten av bassengene for å se på barna våre svømme.

Vi har et løpende behov for dommere, og vil gjerne at foreldre griper muligheten til å bli med som dommer. Det er en unik mulighet til å følge opp svømmeren ennå tettere, og forstå og involvere seg ennå litt mer i klubben.

Klubben står for gratis kurs og oppfølging, og du får en unik mulighet til å delta i svømmeidretten og til å bli kjent med andre i klubben og miljøet.

Les mer her: Dommere svømming – Norges Svømmeforbund (svomming.no)

For utdanning les her: Svømming | (svomming.no)

Bli med i en komité

Vi har flere forskjellige komiteer som er kjempefint om dere vil involvere dere i. Her er noe for alle. Se mer informasjon om komiteene under «klubben vår». For å bli med i en komité, ta kontakt med leder i valgkomiteen.