Forsikring

Barneidrettsforsikringen – for barn til og med 12 år
Alle barn til og med 12 år som er medlem av en klubb som er tilsluttet Norges Idrettsforbund og Olympiske Komitè er forsikret (ordningen ble innført fra 01.01.1997).
Les om Barneidrettsforsikringen på NIFs hjemmesider.
Gjensidige er ansvarlig for Barneidrettsforsikringen i NIF fra 01.01.2015.

NB! Hvis 10-12 åringer skal delta på approberte stevner, så må utøverne betale lisens (se forsikringsvilkår på den siden).

Forsikring for de som er eldre enn 12 år
Fra det året han/hun fyller 13, så kan utøveren betale lisens for å blir forsikret.
Ved innbetalt startlisens blir lisensinnehaveren ulykkesforsikret i if skadeforsikring.
Se forsikringsvilkår i denne artikkelen.
Lisensperioden følger kalenderåret – dvs 1. januar – 31. desember.
Du mottar også bladet ”Norsk Svømming”.
Klubbene administrerer hvem som skal betale lisens selv via en egen side på internett.

NB! De som skal delta på approbert stevne MÅ betale lisens, fra det året de fyller 10 år. 

Forsikring for de som er eldre enn 12 år
Fra det året han/hun fyller 13, så kan utøveren betale lisens for å blir forsikret.
Ved innbetalt startlisens blir lisensinnehaveren ulykkesforsikret i if skadeforsikring.
Se forsikringsvilkår i denne artikkelen.
Lisensperioden følger kalenderåret – dvs 1. januar – 31. desember.
Du mottar også bladet ”Norsk Svømming”.
Klubbene administrerer hvem som skal betale lisens selv via en egen side på internett.

NB! De som skal delta på approbert stevne MÅ betale lisens, fra det året de fyller 10 år.

Melde fra om skade som har skjedd FØR 01.01.2015:
Hvis du fikk en idrettskade før 1. januar 2015, så skal skaden meldes til If:
www.if.no og velg «meld skade på person».
Du kan også ta direkte kontakt med ifs skadeavdeling på telefon 2149 5483.
Registrering og behandling skjer med det samme. Skaden må kunne bekreftes av trener eller leder.

Melde fra om skade som har skjedd ETTER 31.12.2014:

Disse skal meldes til Skadetelefonen på telefon 02033 (alle dager 09.00-21.00).

Alle som betaler lisens har tilgang til Skadetelefonen, som er en telefonbasert rådgivningstjeneste med spesialkompetanse på idrettsmedisin. Formålet er å ivareta idrettsutøvere på alle nivåer gjennom behandlingsløpet.
Skadetelefonen gir gode råd om skadeforebygging og hva man bør gjøre ved akutte skader.
Etter innmelding av skade tar de raskt kontakt for videre oppfølging.
Skadetelefonen har et kvalitetssikret behandlingsnettverk. De kvalitetssikrer alle behandlere og benytter kun behandlere de vet tilfredsstiller kvalitetskravene de har satt. Det betyr at all bruk av behandlere skal forhåndsgodkjennes av Gjensidige.