Forventninger

Alle trenere og instruktører i Mandal Svømmeklubb er utdannet etter Norges Svømmeforbunds krav om utdanning. Vi har også årlige livredningsprøver som alle trenere og instruktører skal gjennomføre.

Vi setter sikkerhet høyest, og streber etter å gi ditt barn en god og trygg opplevelse av å tilhøre vår klubb. Vi ønsker at barna opplever mestring og har det gøy på våre treninger. Vi deler inn barna i nivåer, fra begynner til konkurranse nivå.

Klubben har en hovedtrener i 100% stilling. Ellers er trenere aktive svømmere, tidligere aktive svømmere, foreldre og andre frivillige. Ungdommer kan begynne som instruktører/trenere når de er fylt 15 år. I tillegg har vi hjelpetrenere som er under 15 år, men disse har ikke ansvar for andre barn alene.

Ser dere noe dere ønsker å snakke om ift. våre trenere/ instruktører, ta kontakt med svømmeskoleansvarlig eller leder i klubben:

Leder: leder@msk.no

Svømmeskoleansvarlig: Opplaering@msk.no