Generell Informasjon

Mandal Svømmeklubb driver svømmesopplæringen under Norges Svømmeskole, som er et fellesbegrepet for alt som hører til den nasjonale planen for svømmeopplæring.

Mandal svømmeklubb tilbyr opplæring i svømming fra 1 år og oppover.

Vi disponerer et basseng på 12,5 x 7,5 meter og temperaturen er 34 grader, samt et 25 meters basseng hvor temperaturen ligger på 28 grader.

Vi deler inn all svømmeopplæring i nivåer. Barn på begynner nivå disponerer 12,5 meters basseng. Barn på videregående nivå og voksne fra begynner nivå disponerer 25 meters bassenget.

Kursene går fra august til desember og fra jan til mai/juni. 15 kursdager pr. halvår i Mandal, 10 kursdager pr. halvår i Laudal. Ikke kursdager i skoleferier.

Kursene varer 30 min på begynner nivå og fra 45-60 min på videregående nivå.

 Generell info før kursstart

Det er ikke lov å gå i vannet før instruktørene overtar. Vi har ingen ansvar ovenfor barnet, før det er ropt opp og instruktør overtar da ansvar.

Husk å dusje naken, og toalettbesøk før barnet går inn i hallen.

På foreldre og barn kursene er en foresatt med pr. barn. På alle andre kurs er barnet alene i vann.

Foreldre kan være med barnet i tilhørende basseng første og siste kursdag.

Foreldre og barn, hval, skilpadde, pingvin og selunge foregår i det lille bassenget.

Sel, sjøløve og rekrutt foregår i det store. (Sel og sjøløve har også tilbud med teknikktrening i det lille bassenget)

Skulle foresatte ha spesielle grunner (f.eks. at barnet er veldig utrygg/diagnose), for å være med barnet under kurset, må det tas opp med instruktøren.

Når barnet er begynt i 2. klasse skal de gå i sin tilhørende garderobe. Foreldre av samme kjønn må gjerne følge barnet sitt, men ikke mor/sønn i damegraderobe og motsatt. Handicap garderobene er forbeholdt handicappede/ barn med spesielle behov, men kan i tillegg brukes av dem som evt. ikke mestrer dette ennå.

Barnet skal bruke tettsittende badebukse eller badedrakt, store shorts, våtdrakt, eller bikini anbefales ikke, da det hemmer barnets bevegelse og vannfølelse. Svømmebriller anbefales ikke før barnet begynner på pingvinkurset.

Badehette med navn anbefales å brukes. Badehetten kan kjøpes hos instruktør under hele kurset. Dette er en god silikonbadehette, og koster 100,-.

Alle nye medlemmer får en på første kursdag.

Fremmøte til alle kursene er 5 min før kursstart, ferdig skiftet under «bølgen», langs kortveggen på den dype delen, i det varme bassenget, eller på tribunen i det store bassenget.

Har barnet noen form for funksjonsnedsettelse/diagnose el. Gi beskjed til barnets instruktør om dette så vi kan hjelpe dem på best mulig måte (Dette gjelder hvert semester).

Vi prøver å sette sammen elever med tilnærmet likt ferdighetsnivå på hvert kurs. Elevene, spesielt på begynnerkursene, vil måtte sitte noe på kanten og vente på tur. Dette for elevens sikkerhet, og for at eleven og instruktøren skal få ro til å vise øvelsene.

Som dere vil se av kursbeskrivelsen, har hvert kurs testøvelser/ delmål som viser om eleven er klar til å gå videre på neste delmål. Og til slutt klare kurset. Svømmeopplæring er en lang prosess som krever mye av både barnet og instruktørene.

Noen klarer disse testene ganske enkelt, mens andre vil slite mer. Det er nå en gang slik at vi lærer i forskjellig tempo. Det gjelder spesielt for yngre elever. Vi lærer i trappetrinn, der stagnasjon veksler med raske forbedringer. Det er svært viktig at eleven får den tiden de trenger til å lære, uten å forsere læreprosessen.

Det er selvfølgelig bra hvis dere tar med eleven i bassenget selv og lar dem vise hva de har lært. Det frisker opp elevens hukommelse, gjør dem stolte og læreverdien er stor. Det ligger videoer til hvert kurs på norgessvommeskole – YouTube. Se gjerne på disse før kurs eller før dere går i svømmehallen og øver med dem selv.  Se ÅPN.TID/PRISER (mandalshallen.no) for publikumsbading.

Øvelser de ikke vil prøve på, er de ganske enkelt ikke klare til ennå, og forsøk fra vår side på å forsere utviklingen vil snarere bremse enn fremme læreprosessen. Øvelse og trening er ønskelig, men bare hvis barnet selv synes det er gøy.

Dette vektlegges sterkt fordi det er naturlig å sammenligne vårt eget barn med andre. Vi vil så gjerne at vårt barn er fullt på høyde med de andre barna. Men alle kan ikke være på høyde med alle, i alt, til enhver tid. Gi dem den tiden de trenger, så ordner det meste seg.

Alle vil på siste kursdag få et merke utfra hvilket kurs de har gått på. Uansett om de går videre eller de må øve mer på delmålene på kurset de startet på. (Obs. Det vil ved noen tilfeller kjøres ulike kurs på samme tidspunkt). Vi ønsker at siste kursdag skal være en fin avslutning for alle. Svømmemerkene kan også kjøpes av instruktør. 50,- kontant eller på vipps.

Det er ikke lov å ta bilder av barn eller instruktører på trening. Da må dette avtales med instruktør, slik at dette kan legges til rette for. På konkurransepartier leveres samtykkeerklæring for fotografering, om barnet ønsker å være med på fellesbilder under stevner ol.

Etter endt kurs, prøver jeg å få lagt inn anbefalinger på tryggivann.no til neste kurs så fort som mulig.  Videre vil dere motta mail og tilbud om nytt kurs. Dere må da inn på tryggivann og bekrefte kurset innen frist vis barnet skal fortsette. Fakturering gjøres etter oppstart av kurs. Faktura kommer på mail. Har dere problemer med nettsiden tryggivann.no, tar dere kontakt med svømmeskoleansvarlig. Husk å oppdatere deres personopplysninger ved eventuelle endringer på mail adresse eller tlf.nr.

Om det skulle ha seg slik at vi har sykdom ift instruktører (og vi ikke får inn vikar), eller uforutsette hendelser oppstår ift. drift av bassenget/ hallen/pandemi, blir timen avlyst. Dere vil ikke få refundert penger eller gått ekstra ganger i bassenget vis dette skjer, om ikke vi klarer å legge til rette for dette. Vi prøver selvfølgelig til vårt ytterste å holde de kursene vi skal holde.

I noen tilfeller kan også kurstid endres underveis, dette er kun vis vi ser det veldig nødvendig for elevenes og gruppens videre læring.

Rekruttkursene vil få tilbud om å være med på svømmeklubbens sommer og juleavslutning/ stevne – mer info kommer om det når det nærmer seg

Faktura sendes ut på mail ca. to uker etter oppstart.  

Har dere spørsmål, råd, synspunkter eller kommentarer til svømmeskolen vår setter vi pris på at dere kommer med disse til svømmeskoleansvarlig. Sammen med dere kan vi gjøre svømmeopplæringen ennå bedre – til glede for elevene.

Kontakt svømmeopplæringsansvarlig Mette Mari Syvertsen

E-post: post@msk.no

Tlf 94087268