Karusellstevner

Ikke approberte stevner (rekruttstevner):

Disse stevnene er spesielt egnet for barn mellom 6 og 10 år, de som er eldre kan delta om de ønsker. Her er øvelsesutvalget tilrettelagt, svømmerne blir ikke diskvalifisert og alle får premie.
Disse stevner koster som oftest 100 kroner uansett antall øvelser.
Målsetning for svømmerne som deltar på rekruttstevner er å lære stevnerutiner og venne seg til konkurransesituasjonen og etter hvert delta på approberte stevner (åpne stevner).