Komiteene

Aktivitetsutvalget

Leder av aktivitetsutvalget har hovedsakelig ansvar for å planlegge, gjennomføre og utvikle dugnader i Mandal Svømmeklubb (MSK) sin regi. Vedkommende er også ansvarlig for å jobbe i tråd med den til enhver tid gjeldende virksomhetsplan for klubben. Aktivitetsutvalget skal etterstrebe å være et mest mulig selvdrevet organ, men alltid i dialog med styret og ledelse.

Hovedoppgaver for leder av aktivitetsutvalget:

-          Ansvarlig for planlegging, gjennomføring og utvikling av dugnader i regi av MSK.

-          Ansvarlig for å støtte stevnekomiteen med service (f.eks. servering av mat og drikke, rydding, garderobevakt o.l.) under arrangering av svømmestevner i MSK sin regi.

-          Ansvarlig for planlegging og gjennomføring av grøtfest i forbindelse med internt juleavslutningsstevne

-          Ledelse av komiteen

-          Kommunikasjon med styret og daglig leder rundt gjennomføring, samt rapportering etter hver avsluttet sesong/ ved behov.

Verv Navn E-postadresse
Leder (Utnevnes av aktivitetsutvalget) dugnad@msk.no
Medlem Inga Øyebekk inga.oyebekk@lindesnes.kommune.no
Medlem Sissel Bentsen
Medlem Bente Myrhagen bente@myhrhagen.no
Medlem Kristin Vinsjevik kristin.vinslevik@lindesnes.kommune.no
Medlem Per Myklebost per.myklebost@hotmail.com
Medlem Gjermund Flatebø gjermund@dgd.no

 

Stevnekomite 

Leder av stevnekomiteen har hovedsakelig ansvar for å planlegge, gjennomføre og utvikle svømmestevner i Mandal Svømmeklubb (MSK) sin regi. Vedkommende er også ansvarlig for å jobbe i tråd med den til enhver tid gjeldende virksomhetsplan for klubben. Stevnekomiteen skal etterstrebe å være et mest mulig selvdrevet organ, men alltid i dialog med styret og ledelse. 

Hovedoppgaver for leder av stevnekomiteen: 

-          Ansvarlig for planlegging, gjennomføring og utvikling av svømmestevner i regi av MSK (se virksomhetsplan) 

-          Ansvarlig for å melde inn svømmestevner for kommende år via medley.no. Dette skal skje før 1.september hvert år. 

-          Ansvarlig for planlegging og gjennomføring av internt sommeravslutningsstevne og juleavslutningsstevne 

–          Et medlem av komiteen utnevnes til dommeransvarlig for MSK 

-          Ansvarlig for planlegging, gjennomføring og utvikling av Sjøsandsvømmingen (se virksomhetsplan). Dette stevnet gjennomføres normalt søndag i Skalldyrhelgen. 

-          Ledelse av komiteen 

-          Kommunikasjon med styret og daglig leder rundt gjennomføring, samt rapportering etter endt gjennomføring (gjelder ikke intern sommer- og juleavslutning) 

Verv Navn E-postadresse
Leder Frode Bergene  stevne@msk.no
Medlem Bjørnar Lie
Medlem Per Kristian Stusvik
Medlem Karianne Madsen karianne.skagestad.madsen@lindesnes.kommune.no
Medlem Anne Mirjam Persen
Medlem Terje Fredriksen

Valgkomite 

Leder av valgkomiteen har hovedsakelig ansvar for å planlegge, gjennomføre og utvikle valgkomiteens arbeid. Vedkommende er også ansvarlig for å jobbe i tråd med den til enhver tid gjeldende virksomhetsplan for klubben. Valgkomiteen skal etterstrebe å være et mest mulig selvdrevet organ, men alltid i dialog med styret og ledelse. 

Hovedoppgaver for leder av valgkomiteen: 

-          Ansvarlig for planlegging, gjennomføring og utvikling av valgkomiteens arbeid. 

-          Ansvarlig for å fremskaffe kandidater til styre- og komiteverv. Det skal etterstrebes at dette arbeidet er ferdig senest ca 3 måneder før Årsmøtet avholdes.  

-          Ledelse av komiteen 

-          Kommunikasjon med styreleder og daglig leder rundt gjennomføringen av arbeidsprosessene.  

 

Verv Navn E-postadresse
Leder Margareth Varhaug
Medlem

Janicke Vestheim Sørensen

Medlem

 Kristine Marie Sondresen Neciraj