LÅMØ = Lansdel Årsklassemønstring

I Norge avholdes LÅMØ i 5 landsdeler. Alle deltakerene må delta i alle LÅMØ øvelsene. Man kan delta i LÅMØ det året man fyller 11 år til det året man fyller 16 år.

For å delta i LÅMØ må svømmeren kvalifisere seg. Dette gjøres gjennom LÅMØ øvelsene.

De 24 beste i hver av klassene 13 år til 16 år vil være kvalifisert. For klassene 11 og 12 år holder det å ha gyldig påmeldingstid på alle de 5 øvelsene. Rangering skjer etter sammenlagt de 4 beste poengsummene fra de 5 LÅMØ-øvelsene. Gyldig påmeldingstid må være oppnådd på ALLE de 5 distansene.

Rangeringslistene ligger inne på medley.no.

LÅMØ – Øvelser for 11 årsklassen (kvalifiseringsår= mens de er 10 årsklassen)

  • 400 m fri
  • 50 m butterfly
  • 100 m bryst
  • 100 m rygg
  • 200 m medley

LÅMØ –øvelser 12 – 16 årsklassen( kvalifiseringsår = året før)

  • 400 m fri
  • 100 m butterfly
  • 200 m bryst
  • 200 m rygg
  • 200 m medley

 

LÅMØ er et veldig viktig sesongmål for de yngre svømmerne og de svømmerne som ikke er kvalifisert til UM eller NM.

For tiden er MSK en klubb med 11 svømmere til LÅMØ, ingen klare kandidater til ÅM og ingen NM eller UM svømmere.

Da er det sportslig en god ting å arrangere LÅMØ på hjemmebane. Det gir motivasjon i daglig trening og senker terskelen for å delta i LÅMØ fremover

Klubben er i et generasjonsskifte både for utøvere og for frivillige. Da er det viktig å ha erfaringsoverføring i alle komiteer. Vi har arrangert LÅMØ sør flere ganger før og også landsfinalen tre ganger i klubbens historie. Det er enda mange i klubben som har vært med på dette før, men om et par år er det LÅMØ sør 2023 vi bygger vår erfaring på.

ÅM = Årsklassemesterskap
ÅMØ = Årsklassemønstring

LÅMØ gjelder som direkte kvalifisering til ÅM (Årsklassemesterskap) for årsklassene 13-16 år.

Etter at LÅMØ er avsluttet lages en nasjonal rangeringsliste for alle 11 og 12 åringene.

For 13-16 årsklassene er de 24 beste i hver klasse (landsbasis) kvalifisert. Rangering skjer etter sammenlagt de 4 beste poengsummene fra de 5 ÅM-øvelsene. LÅMØ benyttes som påmeldingstid for alle øvelser i ÅM bortsett fra på 200m IM. ÅM arrangeres i førsten av april.

 

Nordsjøstevne

Tradisjonsrike Nordsjøstevne arrangeres i Stavanger Svømmehall.

 

NM:

Det arrangeres både ungdoms-NM, junior-NM, senior-NM og masters-NM.

Alle som har kvalifiserte tider på enkeltøvelser kan delta på sitt respektive NM.

Kvalifiseringstidene er faste (reguleres hvert år), og man er direkte kvalifisert dersom man oppnår kvalifiseringstid ved deltagelse på approbert stevne.