Mandalitten

Hver september har vi oppstartsstevne for svømmere fra Agder Svømmekrets. Dette stevne kaller vi Mandalitten.

Statuen ”Mandalitten” står midt i Mandal by, vis-à-vis Sparebanken Sør.
Det er denne som har gitt navnet til svømmestevnet.

Stevnet krever dugnadsinnsats fra foreldre til svømmerne i form av slusing, dommere, registrering og diverse.