Politiattest

Alle over 15 år, som utfører lønnet eller ulønnet arbeid i Mandal Svømmeklubb som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller personer med utviklingshemming, skal forevise politiattest.

Ansvarlig for politiattest er Mette Mari Syvertsen

Les mer om politiattest her:

Politiattest (idrettsforbundet.no)

Søk om  politiattest:

Steg 1

Politiattest ansvarlig vurderer hvem i klubben som trenger å fremvise attest, basert på retningslinjer. Personen vil da få utdelt et skjema for formål med politiattest, som skal brukes i søknaden.

Steg 2

Søk elektronisk på Politiattest – søk på nett – Politiet.no

Logg inn med bank ID – følg instruksjonene.

Kategori; barn og ungdom

Formål: Trener for idrettslag

Legg ved bekreftelse på formål.

Steg 3

Vent på svar fra Politiet. Saksbehandlingstiden er på ca 2-8 uker. Politiet sender attesten som ordinær post til den søknaden gjelder for, evt. digipost. Den sendes ikke til idrettslaget.


Steg 4

Den som søknaden gjelder for skal framvise sin politiattest til den som er oppnevnt som ansvarlig for politiattester fra styret. I Mandal Svømmeklubb er det Mette Mari Syvertsen. Deretter registreres dette på min idrett.