Publikumsbading

Vi oppfordrer alle våre medlemmer til å vise øvelser, kose seg og bade ennå mer i publikumstiden til Mandal Svømmehall.
Åpningstidene finner du her: ÅPN.TID/PRISER (mandalshallen.no)