Samtykke erklæring bilder

Vi vi gjerne promotere klubben, og vise dere foreldre hva som skjer på stevner og treninger. Ved å gi ditt samtykke, samtykker du til at: 

1. Det tas bilder og film av
deg/ditt barn i idrettslaget
2. Bildene av deg/ditt barn publiseres på
passordbeskyttede nettsider/ lukkede
Facebook-grupper

3. Bildene og ev. filmene av deg/ditt barn
blir brukt på idrettslagets åpne hjemmeside og i
i sosiale medier
4. Jeg har lest «Retningslinjer for publisering av bilder
og film av barn» som ligger vedlagt.

Vi føler Idrettsforbundets retningslinjer for publisering av bilder og film av ditt barn. Les mer om dette her: Retningslinjer for publisering av bilder og film (idrettsforbundet.no)