Visjon

Alle innbyggere i Lindesnesregionen skal få oppleve glede, mestring og utvikling i vann, og bli bedre svømmere og livreddere!

Virksomhetside

Svømming er et naturlig og attraktivt valg av idrett / trening / fysisk aktivitet for alle aldersgrupper, uansett utgangspunkt og ambisjonsnivå.

Verdier

Våre verdier i MSK er:

– Robuste (vi tåler og liker utfordringer)

– Glede (vi trives og har det gøy i klubben)

– Utvikling (vi jobber kontinuerlig med utvikling av enkeltmennesket og klubb)

– Hjertelige (vi har et trygt, varmt og inkluderende klubbmiljø)

– Prestasjonsorienterte (vi liker å sette oss mål, og har tro på at langsiktig og dedikert arbeid gir resultater)

Hovedmål

Vi har et overordnet mål om at MSK årlig skal kunne arrangere et aktivitetstilbud for alle medlemmer, både konkurranse- og mosjonstilbud. I tillegg til dette er det mål å arrangere svømmeskolekurs fra Norges svømmeskole (NSF) for så mange som mulig hvert semester. Gode aktivitetstilbud for «alle», og gode utviklingsmuligheter for konkurransesvømmere, skal gjøre MSK til en av de ledende idrettsklubbene i Lindesnesregionen.

Denne kommende planperioden har følgende fokusområder:

-rekruttering

-organisasjonsutvikling

-dommerutvikling

-arrangement og anlegg

Hvert fokusområde har egne mål, handlingsplaner og strategier.