Logo

Innmelding i klubben

Takk for din tilbakemelding

 

Send en epost til Unni Nodeland med linken under.
Fyll ut feltene med navn og adresse på svømmer og begge foreldre samt fødselsdato til svømmeren.
Det er også ønskelig med epost og telefonnummer til foreldre (og svømmeren). 
 

Bilde av Oppmann
Oppmann